Teenageforældre bør tjekke bilforsikringen

Young Driver Safety Tips

Er der store teenagere i husstanden, er det næppe gået deres næse forbi, at der ved årsskiftet trådte en lovændring i kraft, der betyder, at 17-årige nu kan få kørekort. Faktisk kan de allerede påbegynde undervisningen, når de 16 år og 9 måneder. Der er i første omgang tale om en 3-årig forsøgsordning, og den 17-årige skal, frem til han eller hun fylder 18 år, køre med en erfaren bilist som ledsager.

Hvis en 17-årig er fører af en bil, vil bilens forsikring som udgangspunkt dække på samme måde, som hvis enhver anden med gyldigt kørekort kører den. Fra forsikringsselskabet If peger man dog på et par punkter vedrørende risikoforandring, som teenageforældre bør være opmærksomme på, inden deres 17-årige sætter sig bag rattet. Ellers kan der opstå kedelige overraskelser, hvis bilen skulle blive skadet.

– Mange bilister har i dag en reduceret pris på deres bilforsikring, fordi bilen ikke anvendes af unge under 25 år. Så hvis det sker, at en ung under 25 år påfører en skade, er der en forhøjet selvrisiko. Hos If drejer det sig om 5.000 kr. udover den selvrisiko, der allerede er oplyst på policen, forklarer Thomas Larsen, produktchef i Motor hos If Skadeforsikring.

– Hvis man ved, at bilen vil blive brugt med en ung fører bag rettet, gælder det derfor om at kontakte forsikringsselskabet og få tilføjet forsikringen, at bilen også anvendes af unge under 25 år, siger Thomas Larsen.

Ejeren skal derudover være opmærksom på, at der tillægges en ekstra selvrisiko på 1.000 kr., hvis bilen bliver skadet af andre end personen, som har købt forsikringen, dennes ægtefælle/samlever eller en person, som står som registreret bruger af bilen.

Det er den 17-årige førers ansvar, at den erfarne ledsager kender de krav, der knytter sig til at være ledsager. Færdselsstyrelsen har udarbejdet en ’Ledsagerblanket for 17-årige’ som If anbefaler, at både ledsager og den unge fører udfylder før kørslen. Blanketten kan bl.a. downloades på if.dk/17aar. Dermed er der dokumentation for, at den 17-årige har oplyst ledsageren om kravene, samt at ledsageren er orienteret om kravene, hvis det skulle blive aktuelt. Der er ikke krav om familiære relationer mellem fører og ledsager.

Krav til ledsagere for 17-årige bilister

Du skal være minimum 30 år

Du skal have haft et dansk udstedt kørekort til kategori B (alm. bil) i de seneste 10 år – og det skal stadig være gyldigt. I den periode må kørekortet ikke have været frakendt – hverken betinget eller ubetinget. Du skal medbringe dit kørekort under kørslen.

Du skal til enhver tid lovligt kunne køre bilen, hvis den 17-årige ikke ønsker at køre længere. Du må således ikke have en promille over 0,5, ikke have indtaget ulovlige stoffer eller være så træt eller syg, at du ikke kan køre bilen forsvarligt.

Det er din opgave at give råd og vejledning til den 17-årige og hjælpe ham/hende med at bevare overblikket på turen. Men det er den 17-årige der har ansvaret for kørslen og juridisk fører af bilen.

I må kun køre i Danmark

Det er ikke tilladt at køre uden ledsager, før man fylder 18 år. Vælger den 17-årige alligevel at gøre det, er bøden minimum 3.000 kr., og kan forhøjes, hvis det sker flere gange. Ligeledes tilfalder bøderne den 17-årige, hvis han eller hun kører for stærkt eller over for rødt.

Tag et billede med mobilen, hvis du falder på det isglatte fortov

Den sibiriske kulde trækker ind over Danmark i denne uge, der byder på minusgrader og sne over hele landet. Desværre er danskerne sjældent forberedt, når frosten for alvor tager fat. Derfor skvatter mange af os på de isglatte fortov, men der er hjælp at hente hos forsikringen. Du skal dog kunne dokumentere, at faldet skyldtes sne eller is, hvis forsikringen skal dække.

Danskerne er vågnet op til en februar, der viser sig fra sin kolde side med temperaturer under nul – og det kolde vejr ser ud til at fortsætte, hvis man spørger meteorologerne. Desværre kan frost og sne kan få alvorlige konsekvenser for mange danskere. Når det iskolde vejr rammer, er mange af os nemlig ikke opmærksomme på de glatte gader og fortov, og vi pådrager os blå mærker eller sågar brækkede arme eller ben, når vi falder, eller får ikke ryddet sne på vores grund, så andre kommer til skade.

”Når frosten kommer, ved vi af erfaring, at danskerne er uforberedte, så der sker flere faldulykker i vinterperioden end resten af året. Mange falder, fordi der ikke er gruset og saltet, og mange har heller ikke fodtøj på, der er skridsikkert. Hvis uheldet er ude, er det en god idé at tage et billede af det sted, du er faldet – så har forsikringsselskabet konkret bevis på, at faldet skyldtes sne eller is, når de skal behandle erstatningssagen,” siger Lise Agerley, kommunikationsdirektør i Alka.

Forsikringen dækker forstuvning og brækkede lemmer
Ifølge Lise Agerley er de mest almindelige skader som følge af fald på glat føre brud på ben og arme og forstuvninger på hænder, arme, skuldre – men også skader på rygsøjlen og ødelagte tænder er hyppige. Har du pådraget dig en af disse skader, er der hjælp at hente hos forsikringen.

”Ulykkesforsikringen dækker faldskader, der er forårsaget af is og sne. Så når man har været hos lægen efter et fald, bør man straks anmelde sagen til den private ulykkesforsikring,” siger Lise Agerley fra Alka.

Ulykkesforsikringen dækker behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor, og tandskader dækkes sædvanligvis i forhold til en rimelig og nødvendig tandbehandling.

Grundejerens ansvar at rydde sne på fortovet
Hvis du ikke har tegnet en privat ulykkesforsikring, og du falder og slår dig på fortovet under din gåtur, er der hjælp at hente hos grundejerens forsikring. Som udgangspunkt er grundejeren ansvarlig, hvis fortovet ikke er gruset, saltet eller ryddet for sne mellem kl. 7 og 22. Er man så uheldig at falde, fordi der ikke er ryddet sne og saltet, bør man kontakte grundejeren hurtigst muligt og få anmeldt sagen til pågældendes ansvarsforsikring.

Grundejerens ansvar beror altid på en konkret vurdering af forholdene på skadetidspunktet. Hvis der opstår tvivl om vejret på skadetidspunktet, kan DMI hjælpe, oplyser Lise Agerley.

Gode råd, hvis du kommer til skade

 • Kontakt straks grundejeren, der ikke har holdt sit fortov sne- og isfrit og få skaden anmeldt til dennes ansvarsforsikring.
 • Husk at fotografere stedet med din mobil, hvis din skade ikke gør det umuligt. Ellers prøv at få hjælp til fotografering af andre. For du skal bevise, at dit fald skyldes mangelfuld snerydning, grusning eller saltning, hvis du skal have erstatning.
 • Få navne og kontaktdata på eventuelle vidner. De kan vise sig nyttige, hvis din forsikring skal dække din faldskade.
 • Anmeld skaden til din egen ulykkesforsikring så snart, du har været hos lægen.

Sådan undgår du faldulykker

 • Sørg for at få ryddet sne og gruset omkring din bolig. Fortov og indkørsel skal være ryddet mellem kl. 7 og kl. 22 på hverdage.
 • Kan du ikke selv rydde sne, er der hjælp at hente hos private firmaer, der tilbyder snerydning og saltning. Pensionister, som ikke selv kan rydde sne, kan i visse tilfælde søge om hjælp hos kommunen.
 • Spørg dine naboer eller venner, om de vil gøre dig en tjeneste og skovle sne, salte eller gruse, hvis du tager på ferie. Pligten til at rydde sne gælder også, når du ikke er hjemme.
 • Brug fornuftigt fodtøj med gode skridsikre såler, når du går ud i sneen.
 • Sørg for gode dæk på cyklen eller lad evt. cyklen stå og gå.

Mange børn risikerer at stå uden forsikring ved skolestart

Næsten hver anden forælder tror, at deres barn automatisk er dækket af mors eller fars ulykkesforsikring, hvilket den ikke gør, når barnet er over to år gammel. Lige så mange tror også, at deres barn er dækket af kommunens kollektive forsikring, men en sådan har ikke eksisteret siden 2012. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

Ferien er forbiog et nyt skoleår er begyndt. Desværre risikerer mange børn at stå uden forsikring. Hver anden forælder tror nemlig, at deres barn er dækket af forældrenes ulykkesforsikring, men forældrenes ulykkesforsikring dækker kun i barnets to første leveår. Lige så mange tror, at skolens eller kommunens kollektive ulykkesforsikring dækker børnene, men den type forsikring har det ikke været tilladt for kommunerne at have siden 2012.

”Når børn fylder to år, skal de have deres egen børneforsikring, så de er sikret, hvis ulykken indtræffer. At så mange ikke har styr på hvilken forsikring, der dækker børnene, kan betyde, at mange børn slet ikke er forsikret, når de er på legepladsen, i skole eller til sport. Kommunen har nemlig ikke længere en forsikring, der dækker dem,” siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring, og uddyber:

”Hver eneste dag hjælper vi børn, der kommer til skade. De får hjælp til eksempelvis behandling af skaden, genoptræning og hjælpemidler. For familier, hvor barnets skade risikerer at blive kronisk, kan det altså blive et stort problem både økonomisk, praktisk og følelsesmæssigt, hvis de har fravalgt ulykkesforsikringen.”

Skader kan blive dyrere med alderen
Besøg hos tandlæge og læge er gratis for børn under 18 år. Men nogle skader – især tandskader – kan ikke altid behandles færdigt, før barnet er fuldt udvokset. I sjældne tilfælde er det nødvendigt med behandlinger hele livet. Hvis man ikke har en ulykkesforsikring, når skaden sker, vil det som oftest betyde, at behandlingen, man får som voksen, bliver for egen regning.

”Hvis skaden ikke bliver anerkendt af et forsikringsselskab på det tidspunkt, barnet kommer til skade, er der desværre ingen hjælp at hente senere i livet. Derfor er det vigtigt, at man sikrer sig, at ens børn er dækket og kan få den rette hjælp, hvis de kommer til skade,” siger Henrik Sagild.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring blandt 1705 repræsentativt udvalgte respondenter i juni 2017. Spørgsmålene er udelukkende stillet til de, der angiver, at de har hjemmeboende børn.

Er dit barn dækket af en kollektiv ulykkesforsikring, når det er i skole/institution?

 • Ja: 46 %
 • Nej: 24 %
 • Ved ikke: 30 %

Er dit barn dækket af en privat ulykkesforsikring?

 • Ja, min egen eller anden forælders ulykkesforsikring: 45 %
 • Ja, en separat børneulykkesforsikring: 55 %
 • Anden forsikring notér.: 0 %
 • Nej: 4 %
 • Ved ikke: 3 %

Udendørs gør det selv-projekter kalder på en ulykkesforsikring

​Foråret er over os, og dermed er udendørsfolket med hang til have- og andet gør det selv-arbejde på vej op i omdrejninger. Men ifølge statistikkerne kommer alt for mange til skade undervejs. Hver tredje dansker havde ikke en ulykkesforsikring, da skaden skete. Det viser nye tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension på basis af en undersøgelse fra Epinion.​

​Nogle slapper af ved det. Ren terapi. Andre gør det af nød og af pligt. Enten i egen have eller i andres. Vi klipper hæk, slår græs, kløver brænde, ordner tagrender eller maler lige noget træværk. Uheldigvis var der i 2016 knap 20.000 danskere, der undervejs i projekterne kom ud for en ulykke. Det viser de seneste tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital.

Er du uheldig og må på skadestuen, er det betryggende at have en ulykkesforsikring. Den kan nemlig hjælpe dig økonomisk, hvis du får konstateret varige mén. Men der er mange danskere, der ikke har en ulykkesforsikring. Faktisk havde 44 procent ikke en forsikring, da de kom til skade under havearbejdet, mens 31 procent ikke havde en forsikring under gør det selv-arbejdet.

Det viser en ny spørgeundersøgelse, som Epinion netop har lavet for brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Tallene overrasker

Tallene overrasker Forsikringsoplysningen, hvor konsulent Anja Lintrup Sørensen kun kan opfordre gør det selv-folket til at undersøge behovet for at være dækket af en ulykkesforsikring.

– Det er hurtigt og nemt at finde og sammenligne ulykkesforsikringers priser, dækning og services på Forsikringsguiden.dk, siger Anja Lintrup Sørensen. Forbrugerrådet TÆNK og Forsikring & Pension står bag Forsikringsguiden, der er nem at bruge også på smartphones og tablets.

I de første fire måneder af 2017 besøgte danskerne Forsikringsguiden.dk knap 100.000 gange. Kun 14 procent af disse besøg handlede om ulykkesforsikringer.

– En ulykkesforsikring dækker dig i tilfælde af et ulykkestilfælde. En ulykkesforsikring kan udbetale erstatning, hvis du får varigt mén (på mindst fem pct.), får beskadiget tænderne eller dør på grund af en pludselig ulykke. Når du køber en ulykkesforsikring, skal du tage stilling til, hvad din forsikringssum skal være, samt om du ønsker tilvalgsdækninger, som bl.a. kan sikre en højere dækning ved alvorlige skader, siger Anja Lintrup Sørensen.​

Når du vil købe en ulykkesforsikring, så spørg dig selv:

1. Skal forsikringen dække dig hele døgnet eller kun i fritiden?

2. Har du brug for tillægsforsikringer som fx brilleskade, behandlingsudgifter, dobbelter-statning osv.

3. Hvor stor et mén skal du have for at få erstatning? Fx fem eller otte procent

4. Sammenlign ulykkesforsikringers pris, dækning og services på Forsikringsguiden.dk​

​Forsikringsoplysningens gode råd til havearbejdet:

– Kast dig ikke ud i opgaver, som du usikker på, om du kan klare selv

– Tjek at sikkerhedsanordningerne virker på dit udstyr – og lad være med at ændre eller pille ved dem

– Stop altid græs- eller hækkeklipperen, hvis noget har sat sig fast

– Brug solidt fodtøj og sikkerhedsudsyr

– Sørg for have en ulykkesforsikring

– Brug www.forsikringsguiden.dk til at se, hvad en ulykkesforsikring koster og dækker.

Om Forsikringsguiden.dk

Forsikringsguiden.dk er et effektivt, overskueligt og troværdigt online forbrugerværktøj til at sammenligne forsikringer fra forsikringsselskaber i Danmark. Forsikringsguiden.dk, der er nem at bruge – også på mobil og tablets – har fokus på både dækning, services og pris modsat andre lignende online-værktøjer til forsikringer, hvor der kun er fokus på pris.

Forbrugerrådet TÆNK og brancheorganisationen Forsikring & Pension står bag Forsikringsguiden.dk. Der er 23 selskaber med på Forsikringsguiden, som udgør mere end 90 pct. af markedet for de forsikringer, du finder på Forsikringsguiden.

Kilder:

Epinion har for Forsikring & Pension i perioden 11. april – 23. april 2017 gennemført i alt 5.030 interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover.

Ulykkes Analyse Gruppen, Ortopædkirurgisk Afd. OUH. Antal tilskadekomne udendørs i have/boligområde, som blev behandlet på Skadestuen OUH Odense. http://www.ouh.dk/wm448131